top of page
VANLIGE SPØRSMÅL
Retur og garantivillkor

Hvilke sykler kan bygges om?

Det er mulig å bygge om de fleste sykler, men en viktig ting å finne ut av først er bredden på kranken (bottom bracket). Hvis denne er mellom 68-73mm vil både 250w, 750w og 1000w motor mest sannsynlig passe. Er det en fulldemper eller fatbike sykkel må kranken ligge mellom 86-120mm. Det finnes to alternativer, det ene er en 1000w motor med 100mm aksel som finnes på lager. Det andre er en 750w motor, denne er en bestillingsvare. 

Neste ting er hvor batteriet kan plasseres. Batteriet er oftest best plassert på rammen, der hvor man som regel har flaskeholderen plassert. Er det ikke nok plass på rammen finnes noen andre alternativer. Hvis du er usikker på om din sykkel kan bygges om eller trenger tips og råd til montering, send oss en henvendelse og legg gjerne til et bilde av sykkelen din så skal vi hjelpe deg å finne den beste løsningen for din sykkel.

Hvilke retur og garanti vilkår har dere?

Custom ebikes selger deg ikke bare et produkt, men en opplevelse. Vi ønsker at du skal være helt fornøyd med ditt kjøp og tilbyr deg hele 45 dagers åpent kjøp. Ved retur ta kontakt med oss via e-post for å avtale returen. Produktene kan leveres på vår bedriftsadresse, eller sendes tilbake via posten. Produktet skal leveres tilbake i original emballasje og skal være ubrukt uten smuss og riper. Kostnad for frakt av returen dekkes av kjøper. Når returen er mottatt blir den kontrollert og pengene blir tilbakeført kontoen du betalte fra innen 7 dager.

Garanti og reklamasjon

Vi tilbyr 12 måneder garanti på produkter, motor og batteri. 6 måneder på elektronikk kontroller.  

Custom Ebikes sikrer dere et trygt, raskt og sikkert kjøp. Vi har utelukkende Norsk lager og oppdatert lagerstatus slik at du rask skal få levert din bestilling. Vi har lang erfaring av elsykler og vet hva vi driver med! Vi bruker Stripe og Klarna som en sikker betalingsløsning. Med Klarna har du mulighet at dele opp eller utsette betalingen om ønskelig. Vi har gode referanser og mange nøjde kunder. Se vår instagram side og våre anmeldelser på google: https://www.google.com/search?q=google+review+custom+ebikes&oq=goo&aqs=chrome.7.69i57j69i60l3j69i65l3j69i59.2872j0j4&client=ms-android-oneplus&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#lkt=LocalPoiReviews&trex=m_t:lcl_akp,rc_ludocids:11499287155500306795,rc_q:google%2520review%2520custom%2520ebikes,ru_gwp:0%252C7,ru_q:google%2520review%2520custom%2520ebikes,trex_id:GG6Xtd&lpg=cid:CgIgARICEAE%3D

Personvernerklæring

Selger er Custom Ebikes AS, Vestbyveien 30A 0976 OSLO,
Info@customebikes.no, tfn 41382868, 926177281MVA, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Kontakt og epost

Som kunde vil du kunne motta e-post og sms rundt ditt
kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol.  Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Custom Ebikes vil du med jevne mellomrom kunne motta nyhetsbrev. Det er mulig å  melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 45 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Trygt kjøp og betalingsløsninger

bottom of page